Uudised

arhiiv

2019

Ühiste jõududega Eesti terveks!

20.02.2019

Jaanus Vool, Eesti Eratervishoiuasutuste Liit, Medicumi nõukogu liige
20.02.2019

Ravijärjekordadest on kuulnud igaüks, paljud on seda ka omal nahal tunda saanud. Inimesed peavad arstile pääsemist ootama kuude kaupa või siis tuleb oodata järgmise kuu algust, et saaks end üldse järjekorda registreerida. Pikad ravijärjekorrad teevad muret nii patsientidele, nende lähedastele kui ka tervishoiutöötajatele. Praegune olukord vajab lahendust, mis võimaldaks inimestel saada arsti juurde kiiremini.

Eestis kehtib solidaarne ravikindlustus. Igaüks annab palgapäeval oma panuse ühisesse fondi ning vastutasuks saadakse ravikindlustus, mis annab võimaluse saada „tasuta“ arstiabi. Võiks eeldada, et vajaduse tekkides saab inimene oma ravikindlustust kasutada, aga nii see ei ole. Ravikindlustuse eest saab arstiabi vaid piiratud hulga arstide juures ja seetõttu tekivad ka ravijärjekorrad. 

Lahendus: patsient valib arsti ja haigekassa hüvitab ravi

Lahendus on anda igale patsiendile võimalus valida endale sobiv arst ja raviasutus ning muuta haigekassa kindlustus garantiiks, et arstiabi hüvitatakse haigekassa hinna piires. Nii saavad abivajajad kiiremini arsti juurde, sest neil on palju suurem valik, millise arsti juurde minna. Peale selle lühenevad ravijärjekorrad ja inimesed saavad kiiremini terveks.

Lisaks inimeste paremale tervisele ja rahulolule täidab riik sel moel ka lubaduse, et igaühel meist on õigus endale vabalt arsti valida. Täna on see siiski piiratud sõltuvalt, kas tervishoiuasutusel on haigekassaga leping või mitte. 

Ravijärjekordade lühenemine

Andes patsientidele võimaluse valida sobiv arst ja raviasutus, ei lõhu see meie solidaarset tervishoiusüsteemi ning ka edaspidi hüvitatakse ravi, mis on põhjendatud. Kuna patsientide võimalused suurenevad ja nad saavad kiiremini arsti juurde, tekib haigekassal kohustus tasuda  suurema hulga inimeste ravikulude eest, kui oli seni eelarves planeeritud. Arvestada tuleb umbes 30 miljoni euroga, mis on ravijärjekordade lühendamiseks tarvis. Just nõnda palju jääb praegu puudu sellest, et katta kogu aastane eriarstiabi vajadus ehk võimaldada kõigil ravikindlustatud inimestel saada ilma pikalt haiguse käes kannatamata arsti juurde veel samal aastal. Oluline osa vajaminevast lisarahast tuleb tagasi tänu sellele, et patsiendid saavad kiiremini terveks, naasevad tööle ja riigile laekuvad nende töötasult maksud.

Esmase lisaraha leidmine ei ole kunagi lihtne. Arvestades riigikogu valimistel kandideerivate erakondade üksmeelt ravijärjekordade vähendamise osas, võib uskuda, et vajaliku lisaraha leidmine otsustatakse juba peagi.

Seejuures tasub meeles pidada, et ravijärjekordade lühendamiseks eraldatud lisavahendid teenivad end osaliselt ka riigile tagasi. Kiirem abi vähendab tüsistusi ja krooniliste haiguste ohtu. Samuti väheneb vajadus ravimiseks mõeldud ühisest katlast alles järjekorras ootajatele töövõimetushüvitisi maksta. Terveks saanud patsiendid naasevad varem tööle ja tagavad riigile paremad maksulaekumised, mis võivad olla oluliselt suuremad ravikuludest.

Teeme Eesti terveks!

Solidaarse tervishoiusüsteemi juures oleks solidaarne võimaldadagi tervishoiuteenust kõigile. See annab võimaluse kõigil aktiivselt ja tervelt elada ning vastutasuks solidaarselt ühiskonda panustada. Anname abivajajatele täiendavad võimalused ja teeme Eesti terveks!


 

tagasi

Soovid astuda liikmeks või täpsemat infot liidu kohta?