Manifest

Teeme Eesti terveks!

Eesti Eratervishoiuasutuste Liit

Eesti Eratervishoiuasutuste Liidu visioon tervishoiusüsteemist

Patsientidele tuleb anda võimalus valida sobiv arst ja raviasutus

 • Kõigile patsientidele tuleb anda võimalus valida endale sobiv arst ja raviasutus ning haigekassa kindlustus peab tagama tervishoiuteenuse kulu rahalise hüvitamise haigekassa hinna piires.
 • Patsiendile vaba valiku tagamine kiirendab ravi kättesaadavust ja lühendab ravijärjekordi.
 • Tervenenud inimesed saavad tööle naasta ja nende sissetulek taastub ehk inimesed muutuvad haigushüvitise saajatest taas haigekassa eelarvesse panustajateks.
 • Kiiremini tervenev ühiskond toob tervishoidu raha juurde ja ei koorma riigieelarvet.
 • Kuna tervishoiuteenused ei ole tarbimise kasvule suunatud, siis ei pea kartma tohutuid lisamahtusid. Hüvitamisele kuuluvad vaid need haigusjuhud, mis hinnatakse põhjendatuks.

Konkurents tervishoius on vajalik

 • Konkurents on tervishoius vajalik, et tagada teenuste patsiendikesksus ja kõrge tase.
 • Enamus teenustest peavad olema vabal turul. Erandina on arstiabi tsentraliseerimine õigustatud keskustesse nendes valdkondades, kus tegevusmahud on väikesed (n harva esinevad haigused) või arstiabi puhul, mis nõuab eriti kalli tehnoloogia kasutamist (n organite siirdamine, onkoloogia, südamekirurgia, neurokirurgia). Samuti on erandiks vältimatu abi korraldus, et tagada teenuse võrdne kättesaadavus erinevates piirkondades.
 • Kõigile tervishoiuteenuse pakkujatele peavad kehtima samad ja läbipaistvad reeglid. Kedagi ei tohi automaatselt eelistada, kedagi ei tohi automaatselt kõrvale jätta. Vältida tuleb olukordi, kus maksumaksja raha eest luuakse tervishoiu konkurentsi kahjustav moonutus.
 • Maksumaksja raha kasutamisel tervishoiu arendamisel tuleb vältida põhjendamatuid dubleerivaid ja seetõttu ebaefektiivseid tegevusi. 

Eratervishoid arendab Eesti tervishoiusüsteemi

 • Eratervishoiuteenuste eeskuju on aidanud kaasa kogu Eesti tervishoiusüsteemi muutumisele patsiendikesksemaks.
 • Erakliinikud pakuvad vajalikku referentsi tervishoiuteenuste hindade määramisel.
 • Eratervishoid täiendab Eesti tervishoiusüsteemi uute teenuste ja tehnoloogiate turule toomisega (kunstlik viljastamine, rekonstruktiivkirurgia, valuravi).
 • Erakliinikud on alternatiiv tervishoiutöötajatele, sealhulgas välismaale tööle asumise asemel.
 • Eratervishoid annab patsiendile alati võimaluse valida arsti.