Meist

Mis on EETAL ja miks me tegutseme?

Eesti Eratervishoiuasutuste Liit on eraomanduses olevate tervishoiuasutuste vabatahtlik ühendus.

Liidu jaoks on oluline tagada tervishoiuteenuste patsiendikesksus ja kõrge tase ning tervishoiusüsteemi aus ja läbipaistev konkurents. Liit aitab kaasa meditsiinihariduse arendamisele toetades täiendkoolitusi, levitades tervishoiu alast informatsiooni ning osaledes sihtprogrammides.

Liit esindab ja kaitseb oma liikmete huve suhetes riigi ja kohalike omavalitsuste asutustega. Liit osaleb oma liikmete tegevusvaldkondi reguleeriva seadusandluse väljatöötamisel ja esitab ettepanekuid seaduste muutmiseks.

Eratervishoiuteenuste osutajate eeskuju on aidanud kaasa kogu Eesti tervishoiusüsteemi teenuste muutmisele patsiendikesksemaks. Samuti on erakliinikute eeskujul võetud Eestis tervishoius laiemalt kasutusele uusi teenuseid ja tehnoloogiaid.

Eesti Eratervishoiuasutuste Liidu juhatus

Ivo saarma
Fertilitas
i.saarma@fertilitas.ee
Andrus Loog
Taastava Kirurgia Kliinik
andrus.loog@kirurgiakliinik.ee
Tõnis allik
Medicum
tonis.allik@medicum.ee
anti kodar
Nova Vita Kliinik AS
anti.kodar@fondia.ee

Soovid astuda liikmeks või täpsemat infot liidu kohta?