Eesti Eratervishoiuasutuste Liit
et
Teeme Eesti Terveks

Meie visioon tervishoiusüsteemist

Patsientidele tuleb anda võimalus valida sobiv arst ja raviasutus

Konkurents tervishoius on vajalik

Eratervishoid arendab Eesti tervishoiusüsteemi

Meie eesmärgid

  • Eesti tervishoiusüsteem peab patsientidele andma võimaluse valida endale sobiv arst ja raviasutus ning tagama arstiabi kiire ja kodulähedase kättesaadavuse. Tervishoiuteenuste patsiendikesksuse ja kõrge taseme tagamiseks peavad kõigile tervishoiuteenuse pakkujatele kehtima samad ja läbipaistvad reeglid.
  • Selle saavutamiseks tuleb kasvatada arstiabi kättesaadavust Eestis tagades patsientidele maksimaalne valikuvabaduse arsti ja raviasutuse valimisel ning võrdsemad konkurentsitingimused era- ja riigihaiglate vahel.
  • Leiame, et erakapitalil põhinevate raviasutuste osatähtsus võiks kasvada elanikkonna teenindamisel vähemalt 15%-ni kogu riigi tervishoiu mahust.

Viimased uudised

Menüü